Revolut got EU banking license


(Giridhar Tammana) #1